Behöver din bostadsrättsförening hjälp med ekonomisk förvaltning? Vi tar ansvar för ekonomi och administration åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

En professionell hantering av en bostadsrättsförenings ekonomiska förvaltning är alltid lönsam.

Arbetet sköts av civilekonomer och administratörer från våra lokaler i centrala Stockholm. Du får regelbundna rapporter från oss som visar hur ekonomin i din verksamhet utvecklas.

Exempel på arbetsuppgifter inom ekonomisk förvaltning

•Investeringskalkylering

•Juridisk rådgivning

•Avisering av hyror och avgifter

•Omräkning av hyror och avgifter

•Uppsägningar och avhysningar

•Hyresförhandlingar

•Betalning av fakturor

•Hantering av moms, skatter och arbetsgivaravgifter

•Bokföring, årsredovisningar

•Ekonomisk rapportering

•Deklaration och kontrolluppgifter

•Budget på kort och lång sikt

•Lånehantering och omförhandlingar av lånevillkor

•Medlems- och lägenhetsregister

•Pantnoteringar

•Ansökan om samhällsstöd och subventioner

•Uthyrning av bostäder och lokaler