Gamla Stans Bygg & Förvaltning i dag.

Bolaget bildades i slutet av 90 - talet.

Gamla Stans Bygg & Förvaltning har, liksom vår bransch i övrigt, genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Vi har strävat efter att ta till oss det bästa av de förändringarna, genom att tillföra spårbar kvalitetssäkring och att sätta dem som bor och verkar i våra fastigheter i centrum.