Fastigheter kräver teknisk förvaltning i form av underhåll och reparationer. Hos Gamla Stans Bygg & Förvaltning får bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare tillgång till kvalificerade fastighetsskötare och underhållstekniker.

Låt våra fastighetsskötare och underhållstekniker sköta din tekniska förvaltning. På så vis hålls din fastighet i bästa skick. Regelbunden rondering, städning och kontroll av tekniska installationer säkrar även en god trivsel för de boende.

Tillsammans lägger vi upp en förebyggande drift- och underhållsplan. Med skötselrutiner och budgetunderlag drivs fastigheten kostnadseffektivt med god avkastning till ägaren. Skötsel och underhåll som utförs på ett professionellt sätt är alltid lönsamt.

Ni får skriftliga rapporter av det vi noterar och åtgärdar vid de periodiska ronderingarna. I rapporterna redovisar vi även fel och brister som vi upptäckt.

Vi arbetar i Stockholm med omnejd.

Exempel på arbetsuppgifter inom teknisk förvaltning

•Rondering med avhjälpande av fel

•Tillsyn och skötsel av värmesystem, ventilation, el, kabel-tv, tvättstugor och sophantering

•Avläsning och rapportering av mätvärden

•Städning och renhållning

•Skötsel av mark och trädgårdar

•Snöröjning och takskottning

•Löpande reparationer av fel

•Lägenhetsrenoveringar

•Ombyggnationer

•Hantering av försäkringsskador

•Besiktningar

•Planering av förebyggande underhåll